Imint tecknar licensavtal med ny androidbaserad amerikansk smartphonetillverkare

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med en smartphonetillverkare med säte i USA. Avtalet som löper på tre år ger kunden rätt att inkludera ett flertal funktioner i Vidhance-produktfamiljen i kommande Android-baserade produktlanseringar.

Kunden är en ny aktör på smartphonemarknaden, och kundens produktlansering ligger en bit in i framtiden. Licensavtalet omfattar ett flertal olika Vidhance-funktioner. På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint inte ge ytterligare information om kunden eller de Vidhance-funktioner som licensavtalet reglerar.

Då avtalet löper tillsvidare och huvuddelen av framtida intäkter baseras på royalties på antalet levererade enheter från kunden som inkluderar Imints mjukvara, vilket är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde. Viss, men begränsad, intäkt för licensinering av verktyg och teknisk support kommer att inflyta innan kundens produktlansering.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterade:

”Det är glädjande att vi fortsätter året med nya kundframgångar. Det här samarbetet är extra roligt då det tydlliggör att Imint är ett globalt verksamt bolag, och vår mjukvara Vidhance är erkänt som en ledande produkt för smartphonevideo. Tiden för kundens produktlansering är inte bestämd, men den ligger en bit in i framtiden. Min bedömning är att en avgörande faktor för kundens val av Vidhance är vår innovativa och kvalitativa profil, samt vår enkla och effektiva leveransmodell, där kunden nu kan arbeta med stor självständighet med vårt Software Development Kit.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019.


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo