Imint tecknar licensavtal med Oppo

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med Guandong Oppo Mobile Telecommunications Cor., LTD. Avtalet ger Oppo möjighet att inkludera funktioner inom Vidhace för videoförbättring, bland annat videostabilisering. Avtalet omfattar Oppos smartphoneprodukter under varumärkena Oppo, Realme och OnePlus.

Oppo, med huvudkontor i Dongguan,Guandong, Kina, grundades 2001, och har under de senaste åren växt till ett av världens största tillverkare av smartphones. Enligt IDC låg Oppo på femte plats i smartphonevolym under tredje kvartalet 2018. Licensavtalet omfattar flera funktioner från produktfamiljen Vidhance, som videostabilisering, reducering av rörelseoskärpa och mjukvarustöd för OIS-kameramoduler (Optical Image Stabilization). Avtalet löper årsvis med automatisk förlängning om inte uppsägning sker. Avtalet bygger på fasta licensavgifter per år, och inkluderar support och underhåll. Intäkter från avtalet är beroende av kundens deisgn-in beslut för olika varumärken, och vilka Vidhance-funktioner som inkluderas i kundens produkter. Imint gör bedömningen att årets intäkter från avtalet kan uppgå till maximalt 10% av årets omsättning.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Med detta avtal har vi tagit ett centralt grepp om den kinesiska smartphonemarknaden, och vi har de fyra stora bolagen som kunder, med de tidigare avtalen med Huawei, Xiaomi och Vivo. Vi är stolta över Oppos förtroende, och ser med tillförsikt på möjligheten att fördjupa samarbete över tid.”

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, CEO Imint Image Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Läs pressmeddelandet som PDF.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo