Imint tecknar licensavtal med smartphonebolaget Transsion

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med Transsion Communication Ltd. Avtalet som löper på tre år, ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar.

Transsion Communication Limited, med huvudkontor i Shenzen, Kina, grundades 2006. Bolaget säljer smartphones under bland annat varumärkena Tecno, Itel och Infinix och har sin största marknad i Afrika och Sydostasien. Licensavtalet omfattar flera funktioner från produktfamiljen Vidhance, som videostabilisering, reducering av rörelseoskärpa och korrigering av linsdistorsion. Avtalet löper under tre år och innefattar också en mindre del för integrationsverktyg (Software Development Kit), support och underhåll.

Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera de första produkterna med Vidhance under senare delen av första halvåret 2020. Då intäkter från avtalet till stor del baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Med detta avtal tar vi ytterligare marknadsandelar inom smartphonemarknaden. Det är inspirerande att få Transsions förtroende samt möjligheten att fördjupa samarbetet ytterligare över tid. Framför allt är det deras starka position i tillväxtmarknader som Afrika och Sydostasien som är motiverande där de har en stark marknadsposition för telefoner i mellanprissegmentet. Vi har fört kommersiella samtal under en tid och det är glädjande att ha nu ha ett avtal på plats och vi ser fram emot kundens första produktlansering med Vidhance.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo