Imint tecknar licensavtal med taiwanesisk smartphonetillverkare

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med ett stort konsumentelektronikbolag med huvudsäte i Taiwan. Avtalet som löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance i kommande produktlanseringar för smartphones. Kunden är globalt väletablerad inom konsumentelektronik med tyngdpunkt på datorer och surfplattor.

På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint inte ge mer information om kunden eller de Vidhance-funktioner som licensavtalet reglerar. Kontraktet rör funktionalitet från produktgruppen ”video capture”, där videostabilisering är en central funtion och där Imint har en marknadsledande position. Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera de första produkterna med Vidhance integrerat under andra kvartalet 2019.

Då avtalet löper tillsvidare och intäkterna baseras på en blandning av royalties på antalet levererade enheter från kunden som inkluderar Imints mjukvara och produktlicenser över produktlivscykler, vilka båda är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi har inlett 2019 på ett mycket tillfredsställande sätt. Vi är stolta över att få ännu ett globalt välkänt varumärke inom konsumentelektronik till vår växande kundlista. Som i många andra fall har vår världsledande videostabilisering fungerat som dörröppnare och vi hoppas på ett långt och gott samarbete där vi över tiden kan leverera ytterligare funktionaitet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Läs som PDF.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo