Imint tecknar nytt licensavtal med stor befintlig kinesisk kund

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett nytt licensavtal med en större kinesisk kund. Det nya avtalet löper på tre år, och ger kunden rätt att inkludera vissa nya funktioner från produktplattformen Vidhance i kommande smartphone-produkter. Kunden använder sedan tidigare Vidhance-mjukvara i sina produkter, under ett äldre avtal.

Kunden ger genom omfattande sekretessavtal inte Imint möjlighet att ge mer information om kunden, eller de nya funktioner som avtalstillägget reglerar. Då avtalet löper tillsvidare och intäkterna huvudsakligen baseras på royalties på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde.

Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera nya produkter i slutet av första kvartalet 2019 och mer information kan eventuellt komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar. Imint gör dock bedömningen att möjligheten att delge ytterligare information är högst begränsad.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Det är mycket glädjande att vi kommit överens om en utökning av det ursprungliga avtalets omfattning. Kunden har varit avgörande genom att driva vår tekniska utveckling till den absoluta spetsposition vi nu etablerat.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo