Imint tecknar treårigt licens- och supportavtal med kinesisk kund

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett treårigt licens- och supportavtal med en större kinesisk smartphonetillverkare. Parterna ingick i juni 2017 ett utvecklingsavtal, som nu har resulterat i ett licensavtal. 

Avtalet ger kunden möjligheten att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones. Licensrätten löper under tre år från första produktlansering som innehåller Vidhance mjukvara och avtalet innefattar också integration, support och underhåll. Avtalet exkluderar andra funktioner inom produktfamiljen Vidhance.

På grund av osäkerhetsfaktorer och sekretesskäl, så kan Imint inte ange ett beräknat ordervärde. Fler detaljer kan eventuellt komma att offentliggöras i samband med kundens första produktlansering med Vidhance, vilket planeras ske under första halvåret 2018.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är oerhört nöjda att ha vunnit detta avtal med ett av de ledande bolagen i branschen. Vår lösning har, under stark konkurrens, uppnått en mycket hög teknisk nivå och vunnit kundens gillande. Det är också glädjande att utvecklingsarbetet tillsammans med kunden nu uppnått det resultat som vi önskade. Att Imint har lyckats inta en position hos tre av de kinesiska smartphonetillverkarna är ett tydligt kvitto på att vi har lyckats att etablera oss på en mycket tuff marknad. Avtalet är också helt i linje med det vi tidigare kommunicerat att Kina är en av våra viktigaste marknader”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)
Telefon: 018-474 99 90
E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Läs som PDF.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo