Imint tecknar treårigt licens- och supportavtal med kinesiska smartphonetillverkaren Tinno.

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett treårigt licens- och supportavtal med den kineiska smartphonetillverkaren Shenzhen Tinno Mobile Technology Corp (Tinno), genom Hong Kong-bolaget Blue Sky Telecommunication Limited. Tinno är moderbolaget till franska smartphonebolaget WIKO SAS (Wiko). Det nya avtalet ger Tinno möjlighet att inkludera Vidhance på andra telefonmodeller än Wikos på huvudsakligen asiatiska marknader.

Wiko är sedan tidigare en av Imints kunder och har sedan augusti 2017 levererat telefoner med Vidhance-funktioner på den europeiska marknaden. Avtalet ger Tinno möjligheten att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara såsom videostabilisering i kommande smartphones. Ramavalet med Tinno löper på tre år från den 1 juli 2018. Avtalet innefattar också integration, support och underhåll för telefoner baserade på chipset från både Qualcomm och Mediatek. Parternas avsikt är att det tidigare avtalet mellan Imint och Wiko ska införlivas i det nya avtalet, med bibehållna avtalsvillkor för Wikos telefoner.

Då avtalet löper tillsvidare och är ett ramavtal, där intäkter baseras på antalet levererade enheter från kunden som innehåller Vidhance, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges. Tinno levererar smartphones på olika marknader, främst asiatiska, under olika varumärken. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kundens produktplaner eller beräknade volymer. Mer information kan komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är nöjda att ha vunnit detta avtal som är en utökning av det redan etablerade goda samarbetet med franska Wiko. Det är ett gott betyg att vi vunnit förtroendet att kunna utöka affären även till Wikos moderbolag. Det ger goda möjligheter att utöka affärsvolymen, och avtalet är också helt i linje med det vi tidigare kommunicerat – vi vill bredda vår marknad, och hitta volymtillväxt också för telefoner i mellanprissegmentet”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Nyrén, Marketing Director Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jan.nyren@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo