Imint tecknar treårigt licens och supportavtal med turkisk kund

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett treårigt licens- och supportavtal med en turkisk smartphonetillverkare. Parterna ingick i mars 2018 ett utvecklingsavtal, som nu har resulterat i ett licensavtal.

Avtalet ger kunden möjligheten att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones. Licensrätten löper under tre år från första produktlansering som innehåller Vidhance mjukvara och avtalet innefattar också integration, support och underhåll. Avtalet ger också kunden möjlighet att inkludera vissa ytterligare Vidhance-funktioner för realtids videoförbättring.

Då avtalet löper tillsvidare och baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kundens produktplaner. Mer information kan komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är nöjda att ha vunnit detta avtal med ett spännande bolag som adresserar en specifik region som vi inte har adresserat tidigare. Det är också tillfredsställande att utvecklingsarbetet tillsammans med kunden uppnått det resultat som vi önskade. Att Imint nu har lyckats inta en position hos båda stora och mindre smartphonetillverkare är ett bevis på att vår produkt och kompetens är attraktiv för många segment. Avtalet är också helt i linje med det vi tidigare kommunicerat att vi vill bredda vår marknad”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Spotlight under kortnamnet IMINT. 

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo