Imint tecknar utvecklingsavtal med ny kinesisk kund

Imint Image Intelligence AB (Imint) har idag tecknat ett utvecklingsavtal med ett större teknikbolag i Kina. Avtalet innebär integrering och optimering av Vidhance videostabilisering med ett ordervärde av cirka 550 tkr. 

Kunden är en av de större smartphonetillverkarna i Kina och huvuddelen av uppdraget är planerat att utföras under sommaren 2017. Utvecklingsavtalet innebär att Imint integrerar samt anpassar delar av videomjukvaran Vidhance till nya smartphonemodeller som planeras att lanseras under 2017. Om utvecklingsprojektet uppnår bra resultat, har Imint goda förhoppningar att nästa steg blir ett licensavtal.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är väldigt stolta över att få det här förtroendet från ett av de ledande bolagen i branschen. Den gemensamma målsättningen är att nå de högt uppsatta kraven, vilket innebär en marknadsledande lösning för videostabilisering. Åstadkommer vi detta, är nästa steg i processen en slutförhandling om ett flerårigt licensavtal. Avtalet är också i linje med det vi tidigare kommunicerat att Kina är vår viktigaste marknad och det är glädjande att våra fokuserade insatser ger effekt”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                              

Telefon: 018-474 99 90                                          

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90                                          

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo