Imint tecknar utvecklingsavtal med ny turkisk kund

Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett utvecklingsavtal med ett mobiltelefonbolag i Turkiet. Avtalet innebär integrering och optimering av Vidhance videostabilisering med ett ordervärde upp till 450 tkr vid fullt utförande.

Kunden är en smartphonetillverkare som har Turkiet och dess grannländer som huvudmarknad. Uppdraget är planerat att utföras huvudsakligen under andra kvartalet 2018. Utvecklingsavtalet innebär att Imint integrerar samt anpassar delar av videomjukvaran Vidhance till nya smartphonemodeller som planeras att lanseras under 2018. Om utvecklingsprojektet uppnår bra resultat, har Imint förhoppningar att nästa steg blir ett licensavtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo