Imint utökar affären med Xiaomi

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett tillägg till det licensavtal som upprättades med Xiaomi Communication Co., Ltd i januari 2018. Avtalstillägget ger Xiaomi möjlighet att inkludera flera Vidhance-funktioner, bland annat Live Composer, i framtida smartphones. Avtalstillägget löper på tre år.

Xiaomi, med huvudkontor i Peking, Kina, är världens fjärde största leverantör av smartphones. Avtalstillägget ger, bland annat, Xiaomi möjligheten att inkludera Vidhance-funktionen Live Composer i kommande smartphones. Vidhance Live Composer ger slutanvändaren bättre möjlighet att spela in mer intresseväckande och professionell video, och funktionen har tidigare av Imint marknadsförts under namnet Vidhance Live Auto Zoom.

Då avtalet löper tillsvidare och intäkterna huvudsakligen baseras på royalties på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde. På grund av sekretess så kan Imint inte ge fler detaljer kring kundens produktplaner eller prissättning.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vårt samarbete med Xiaomi är bara drygt ett år gammalt, och vi har redan lyckats fördjupa vår affärsrelation. Den 16 november 2018 blev vi belönade med utmärkelsen ”New Innovation, New Journey” vid Xiaomi’s konferens för strategiska leverantörer. Att vi nu kort efter det, får möjligheten att fortsätta växa vår affär och arbeta tillsammans med Xiaomi och integrera produkten Vidhance Live Composer, gör oss mycket stolta.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo