Imint utökar och förlänger licensavtal med Vivo

IMINT Image Intelligence AB (publ) och Vivo har idag utökat omfattningen på det licens- och supportavtal som upprättades i augusti 2017, samt förlängt licensperioden med ett år. Utökningen av avtalet syftar till att möjliggöra integration av Vidhance i fler produkter från Vivo.

Den 21 augusti 2017 meddelade Imint att ett ettårigt licensavtal ingåtts med en kinesisk smartphonetillvekare avseende Vidhance videostabilisering. Den 22 september 2017 kunde Imint meddela att kunden var Vivo och att den första produkten som lanseras med Vidhance var Vivo’s smartphonemodell X20.

Parterna har idag avtalat om att från och med augusti 2018 förlänga licensperionden med ett år. Avtalet utökas för att möjliggöra integration av Vidhance i framtida produkter från Vivo. Imint uppskattar att intäkterna från Vivo under den kommande licensperioden kommer att öka med cirka 10-15% jämfört med innevarande licensperiod

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Samarbetet med Vivo har utvecklats väl, och vi är glada över förtroendet att förlänga samt utveckla befintlig affär med kunden. Vivo är ännu inte ett så välkänt varumärke i Sverige, men är en av världens största tillverkare av smartphones. Efter sommarens fotbolls-VM kommer fler att känna till Vivo, då de är en av FIFAs huvudsponsorer. Från Imints sida, är denna avtalsförlängning inte bara ett kvitto på att vi lyckas behålla de kunder vi på kort tid knutit till oss utan även att vi lyckas växa affären med våra viktigaste kunder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Nyrén, Marketing Director Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jan.nyren@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Läs pressmeddelandet som PDF.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo