Imint utökar samarbetet med Sharp

IMINT Image Intelligence AB (publ) och Sharp Corporation har idag utökat omfattningen på det licensavtal som upprättades i april 2017. Utökningen ger Sharp möjlighet att använda fler komponenter från produktplattformen Vidhance.

Den 18 april 2017 meddelade Imint att ett treårigt licensavtal ingåtts med japanska Sharp Corporation gällande inkludering av Vidhance videostabilisering i kommande smartphonemodeller. Imint meddelade senare att första produkten på marknaden med Vidhance blir Aquos R, som släpptes på den japanska marknaden under sommaren 2017. Parterna har idag genom ett tilläggsavtal till det ursprunliga avtalet kommit överens om att göra fler funktioner inom produktfamiljen Vidhance tillgängliga för framtida telefonlanseringar från Sharp.

På grund av sekretesskäl, så kan Imint inte ange ett beräknat ordervärde eller fler detaljer kring vilka Vidhance-funktioner som Sharp har för avsikt att ta in nya telefonprogram. Fler detaljer kan eventuellt offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Samarbetet med Sharp har varit framgångsrikt, och vi är mycket stolta över förtroendet att utveckla befintlig affär med kunden. Sharp är en mycket erfaren och tekniskt kompetent kund, med höga krav på sina underleverantörer. Vi ser utökningen av våra affärer med Sharp som ett kvitto på att vi lever upp till de högt ställda förväntningarna. De första Aquos-telefonerna med Vidhance har blivit väl mottagna på marknaden, så vi bedömer att vår relation med Sharp bara har börjat”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, Vice VD & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. 

http://www.weareimint.com

Läs pressmeddelandet som PDF.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo