Imint utökar samarbetet med Xiaomi genom tilläggsavtal för ny Vidhance-produkt

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett tilläggsavtal med kunden Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Tilläggsavtalet träder i kraft 1 januari 2021 och ger kunden rätt att inkludera en ny funktion ur produktfamiljen Vidhance i kundens smartphoneprogram. Tilläggsavtalet löper över tre år, och uppskattas  addera mellan 5-10% på omsättningen under 2021.

Imint och Xiaomi slöt första licensavtalet i januari 2018. Samarbetet har succesivt fördjupats och utökats, och flera Vidhance-funktioner har designats in i smartphones from Xiaomi, genom tilläggsavtal sedan dess. Det nya tilläggsavtalet innebär en viktig utökning av samarbetet, och Imint hoppas att de första telefonerna med den nya funktionen kan komma att lanseras i telefoner redan i första kvartalet 2021

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-23 10:06 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo