Imints CFO och Vice VD lämnar bolaget

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att Jens Ålander, CFO och Vice VD, slutar på egen begäran för att anta nya utmaningar utanför bolaget.

”Jag vill tacka Jens för hans engagemang och värdefulla insats under nästan tre och ett halvt år i bolaget. Det är tråkigt att Jens lämnar Imint, men jag önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär.” säger Andreas Lifvendahl, VD på Imint.

”Jag är stolt över vad vi åstadkommit under mina år som CFO. Det har varit en intensiv och givande tid och jag vill rikta ett stort tack till Andreas och alla medarbetare.” säger Jens Ålander.

Jens lämnar formellt bolaget den 24 juli 2020. Processen för att rekrytera en ersättare påbörjas inom kort.


Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo