IMINTs styrelse utser Nils Hulth som permanent VD

Styrelsen i IMINT Image Intelligence AB (“IMINT” eller “bolaget”) har idag beslutat att utse Nils Hulth som permanent VD. Nils har sedan den 1 september 2023 haft rollen som tf VD och tillträder sin permanenta befattning den 1 november 2023.

”Styrelsen bedömer att Nils besitter potentialen att ytterligare stärka bolagets marknadsposition och bidra till långsiktigt värdeskapande för kunder och aktieägare” säger Johan Qviberg, styrelseordförande i IMINT.

Nils Hulth (född 1971) har lång och gedigen erfarenhet från diverse ledande positioner bland svenska teknikbolag. Före IMINT arbetade Nils som produktchef på Pricer AB. Nils har en MSc i datateknik från Uppsala universitet samt en MSc i maskininlärning (machine learning) och adaptiva system från University of Sussex.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-25 15:02 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Qviberg, styrelseordförande IMINT Image Intelligence

Telefonnummer: +46 70-840 48 91


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

20231025 PM – NH utsedd till premanent VD i IMINT Image Intelligence AB

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo