Kompletterande information gällande riktad emission

Till pressmeddelandet den 31 oktober 2016, ”Imint genomför en riktad nyemission om 48,8 mkr”, tilläggs härmed kostnaderna för emissionen som nu är fastställda. Den totala emissionskostnaden uppgår till 4,2 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs 44,6 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                        
Andreas Lifvendahl, VD Imint
Telefon: 018-474 99 90, E-post: andreas.lifvendahl@imint.se      
http://www.imint.se          http://www.vidhance.com                                      


Se pressmeddelandet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo