Marknadsmeddelande 10/17 - Handelsstopp i IMINT Image Intelligence AB

För ytterligare information pressmeddelande från AktieTorget idag den 20 januari 2017.

Information om aktien:

Kortnamn: IMINT
ISIN-kod:
SE0007692124
Orderbok-ID: 116630
Organisations nr: 556730-9751

Stockholm den 20 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelande

See market notice

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo