Marknadsmeddelande 205/15 – Imint Image Intelligence AB noteras på AktieTorget den 16 december 2015

Första handelsdag på AktieTorget för Imint Image Intelligence ABs aktie är den 16 december 2015. Kortnamn för aktien är IMINT.

Teckningskurs: 10,00 SEK per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: IMINT
Aktienamn: IMINT Image Intelligence
ISIN-kod: SE0007692124
Orderboks-ID: 116630
Organisationsnummer: 556730-9751
Kvotvärde: 1,00 SEK
Första handelsdag: Den 16 december 2015
Antal aktier: 7 695 500
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 10 december 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se marknadsmeddelande

See market notice

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo