Nynoterade Imint satsar stort på att förbättra kvaliteten vid mobil filminspelning

Imint Image Intelligence AB, Andreas Lifvendahl VD presenterar bolaget:

Andreas Lifvendal, VD Imint
Email: andreas.lifvendahl@imint.se
http://www.imint.se

Imint utvecklar, marknadsför och säljer datorprogramvara för bildbehandling till konsument- och industrimarknad . IMINT arbetar med att utmana marknadens befintliga koncept för kvalitativ video i realtid genom mjukvarubaserade lösningar. Genom att kombinera ledande algoritmkunskap och modern mjukvaruutvecklingsmetodik får Bolaget fram nya produkter och funktioner. http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007692124


Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo