Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 2 november till och med den 17 november 2015. Fulltecknad emission tillför Imint 23 MSEK före emissionskostnader varav 3,2 MSEK i form av kvittning av lån från huvudägarna. Imint har erhållit teckningsförbindelser om 10 MSEK, motsvarande drygt 43 % av emissionsvolymen.

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video i realtid direkt från kameran i t.ex. i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Bolaget föddes ur två entreprenörers forskning vid Uppsala universitet och som, i projekt med videoförbättring för drönare, kom på metoder för att riktigt snabbt analysera, optimera och förbättra rörlig bild. Idag, efter många års utveckling, drivs Imint av visionen att fundamentalt förändra hur vi i vardagen kan använda video. Imints teknologi Vidhance®har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvara de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Idag bedömer Imint att de har en innovativ produktportfölj inom sin nisch och som adresserar ett reellt behov hos både mobiltelefontillverkare och slutkonsumenter.

Imint bedömer att den adresserade marknaden, först och främst smartphonemarknaden och sociala medier, har ett potentiellt värde som för Imint årligen överstiger flera miljarder SEK. Imint befinner sig i en stark tillväxtfas, och för att snabbt ta position och andelar på en dynamisk marknad, planeras fortsatt tillväxt. Imints styrelse har beslutat att förstärka finansieringen av bolaget genom den planerade nyemissionen, och därefter notera bolaget på Aktietorget. Imint avser att använda merparten av emissionslikviden för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov till positivt kassaflöde, samt för stärka försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Emissionen tillför vid full teckning 23 MSEK före emissionskostnader, varav 3,2 MSEK sker i form av kvittning av lån från huvudägare. Lägsta belopp för genomförande är 14 MSEK, och Imint har erhållit teckningsförbindelser om 10 MSEK, motsvarande drygt 43% av emissionsvolymen och drygt 71% av lägstabeloppet. Imint samarbetar även med Nordnet i emissionen, och Nordnets kunder kan teckna sig direkt via deras onlinetjänst.

Gösta Franzén, styrelseordförande i Imint, kommenterade emissions- och listningsbeslutet:

”Vi ser fram emot kommande emissionsprocess och noteringen på AktieTorget. Imint har en teknologi som har stora möjligheter och som attraherar globala kunder på flera intressanta tillväxtmarknader. Vi tror även att samma teknologi och det värde som kan skapas genom den kan vara lätt att förstå ur ett investerarperspektiv. Huvudsyftet med noteringen är att vi behöver kapital för att kunna finansiera vår förväntade tillväxt och skapa ett bolag med hög lönsamhet”. 

Andreas Lifvendahl, VD, tillade:

”Vi är ödmjuka inför uppgiften att adressera en global marknad för mobil video med vår produktportfölj, men vi har tidigare visat att vi med kvalitet kan leverera till internationella företag. Smartphonemarknaden i sig är världens största konsumentelektronikmarknad med en förväntad försäljning på över 1,4 miljarder telefoner 2015. Apple har visat vägen för videons betydelse för smartphones genom deras senaste produktreleaser och vi har ett gediget intresse från flera androidtillverkare för att integrera mjukvara från Imint i deras kommande flaggskeppsprodukter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om Imint:                                                                                              Om emissionen:                       

Andreas Lifvendahl                                                                            Rådgivare, Redeye AB

VD Imint                                                                                                  Telefon: 08-545 013 30

Telefon: 0705-167802                                                                        E-post: emissioner@redeye.se

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                        

Ytterligare information, bland annat kalendarium för bolagsträffar och emissionserbjudandet i sammandrag finns på sidorna nedan, samt i efterföljande bilagor.

Bolagets hemsida:                    http://www.imint.se

Emissionssida:                            http://beta.redeye.se/transactions/imint

Kundinriktad hemsida:           http://www.vidhance.com


se pressmeddelandet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo