Valberedning i Imint

Valberedning i Imint Image Intelligence AB (publ) har utsetts. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter för de tre största ägarna. De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett Hans Thomsen, Öjvind Norberg, Board Management AB och Mateo Santurio, Uppsala Universitet Holding AB. I valberedningen ingår också styrelsens ordförande, Katarina Bonde.

Valberedningen kontaktas bäst per epost till Katarina Bonde; katarina.bonde@kubicorp.com, eller per brev till Imint; Imint Image Intelligence AB, Kungsängsgatan 12, 3tr, 753 22 Uppsala.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo