Valberedning i IMINT Image Intelligence AB har utsetts

Valberedning i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har utsetts att leda arbetet för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från kommande årsstämma. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter utsedda av de tre största ägarna, baserat på de kända röstetalen per den 30 november 2023.  De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett Erik Axelsson, Peter Ekerling samt Olov Näslund. Erik Axelsson är valberedningens ordförande.

Valberedningen kontaktas bäst per epost till erik.axelsson@quinary.se, eller per brev till Imint: IMINT Image Intelligence AB, Kungsängsgatan 12, 3tr, 753 22 Uppsala.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo