VD i Imint avyttrar mindre del av sitt innehav

Andreas Lifvendahl, verkställande direktör i IMINT Image Intelligence AB, har avyttrat

14,500 aktier i bolaget av privata skäl. De avyttrade aktierna är en del av Lifvendahls

innehav utanför lock-up åtagande. Lifvendahl kvarstår med ett betydande ägande om 156

770 aktier, och har inte för avsikt att inom överskådlig tid genomföra ytterligare

försäljningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post:

andreas.lifvendahl@imint.se

http://www.imint.se http://www.vidhance.com

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande

position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i liveströmmar,

för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance®

har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter

tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de

senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för

mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt

andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis

patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo