Vidhance AB publicerar årsredovisningen för 2023

Vidhance AB har publicerat årsredovisningen för 2023 på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Reports & Presentations | Vidhance där den kan skrivas ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, CFO Vidhance AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Vidhance AB

Vidhance är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhances mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet VIDH. 

Vidhance AB – Årsredovisning 2023 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo