Vidhance offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid Vidhance AB:s extra bolagsstämma den 14 december 2023 beslutades om sammanläggning av aktier 1:2, varigenom två (2) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 12 januari 2024.

Tidplan för sammanläggningen:

  • 10 januari 2024 – Sista dag för handel före sammanläggning.
  • 11 januari 2024 – Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
  • 12 januari 2024 – Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Vidhance aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 11 januari 2024 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0021309937.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 2 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från bolagets aktieägare, Quinary Investment AB, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 2. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo