Flaggningsmeddelande: Imints huvudägare Päab överlåter del av sitt innehav i Imint till sina aktieägare

  • Blog

Uppsala, Sverige

IMINT Image Intelligence ABs (Imint) tidigare största ägare, Professionell Ägarstyrning i Sverige AB (PÄAB) överlåter del av sitt innehav till sina aktieägare. PÄABs innehav minskar därmed från 17,0% till 3,6%.

PÄAB är ett bolag som ägs av affärsänglar. PÄABs affärsidé bygger på att investera i och aktivt stötta onoterade bolag i deras tidiga utvecklingsfaser i syfte att stärka bolagens förmåga till stabil och snabb tillväxt. Imint är ett sådant bolag.

PÄAB har som policy att inte kvarstå långsiktigt som omfattande aktieägare i sådana bolag vars aktier börsnoterats. PÄAB överlåter därför 1.184.511 aktier (motsvarande 13,4% av aktierna och rösterna) av sitt Imint-innehav till sina aktieägare genom utdelning. PÄABs aktieägare får därigenom fortsatt möjlighet att vara delaktiga i Imints utveckling genom ett direkt ägande.

Genom överlåtelsen tillförs Imint 41 nya ägare, varav de allra flesta får ett betydande ägande i Imint. De 20 största av dessa ägare kommer att inneha mellan 20.000 och 240.000 aktier i Imint.

Öjvind Norberg, grundare och huvudägare i PÄAB:
“Jag ser Imint som ett spännande företag med stor potential och anser att Imint-aktien är ett mycket intressant långsiktigt innehav.”

Björn Berg, VD i PÄAB:
”PÄAB fortsätter äga 321.196 aktier i IMINT efter utdelningen – och är även efter utdelningen en av IMINTs största ägare.”

En av aktieägarna i PÄAB som genom överlåtelsen ökar sitt innehav i Imint är Henrik Sund, styrelseledamot i Imint. Sund får efter överlåtelsen ett innehav om 15.514 aktier i Imint genom sitt bolag H-sund Consulting.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Päab:
Björn Berg, VD Päab
E-post: Bjorn.berg@paab.se

IR-frågor Imint:
Jens Ålander, CFO Imint
E-post: jens.alander@vidhance.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo