Imint och Sharp har tecknat treårigt licensavtal för videostabilisering

Uppsala, Sverige

IMINT Image Intelligence AB (Imint) kan idag meddela att kunden i det avtal som annonserades 6 april 2017, är Sharp Corporation, Japan. Avtalet ger Sharp Corporation rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones. Imint ger i övrigt inga prognoser om affärsvärdet.

Sharp är ett japanskt elektronikföretag grundat 1912 och med huvudkontor i Sakai, Japan. Sedan mars 2016 ägs Sharp av det taiwanesiska elektronikföretaget Foxconn. Sharp hade 2016 drygt 40,000 anställda.

Licensavtalet bygger på royaltybetalningar per såld enhet som innehåller Vidhance mjukvara. Avtalet löper under tre år och innefattar också en mindre del för support och underhåll. Avtalet innefattar inte andra funktioner inom produktfamiljen Vidhance.

Mer information kan komma att ges närmare, eller i samband med, Sharps produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD på Imint, kommenterar:

Vi har tidigare kommunicerat att Asien är vår fokusmarknad och indikerat viss marknadsbearbetning på den japanska marknaden. Det är glädjande att kunna offentliggöra det första avtalet från detta arbete. Sharp är ett globalt starkt varumärke, med en mindre marknadsandel inom mobiltelefoner, där de främst riktar sig mot den japanska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolagsfrågor:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

IR-frågor:

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017.

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo