Imint publicerar uppdaterad FAQ

  • Blog

Uppsala, Sverige

Intresset för Imints affärsmodell, produkter och kunder är stort och många frågor kommer in till Bolaget. I syfte att klargöra Imints principer för informationsgivning och att ge allmänheten svar på de mest frekventa frågorna , har Bolaget uppdaterat sektionen ”FAQ” på hemsidan.

Detta gör Bolaget med ambitionen att behandla alla intressenter lika och att säkerställa informationens tillförlitlighet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO/CFO Imint AB

E-post: jens.alander@vidhance.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo