Imint tecknar licensavtal efter utvecklingsprojekt

  • Blog

Uppsala, Sverige

IMINT Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett licensavtal med ett större asiatiskt teknikbolag. Imint har tidigare under ett finansierat utvecklingsprojekt anpassat sin videostabiliseringslösning för kundens plattform. Licensavtalet är tecknat över en treårsperiod. Beslut om att inkludera Imints lösning i kundens produkter fattas produkt för produkt.

Imint meddelade den 6 maj 2016 att ett utvecklingsavtal slutits med ett större asiatiskt teknikbolag för utveckling av en anpassad lösning för videostabilisering. Utvecklingsarbetet är nu avslutat, och kunden har önskat möjligheten att inkludera den anpassade mjukvaran i sina telefonprodukter. Ett treårigt avtal har därför ingåtts med kunden, med villkor om royaltybetalning till Imint per såld produkt. Avtalet ger kunden legal möjlighet att inkludera Imints mjukvara på alla telefonprodukter under avtalstiden, men beslut om detta fattas av respektive produktledning på en produkt-för-produkt basis. På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint i dagsläget inte berätta mer om kunden eller möjliga produkter med Imints mjukvara.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterade:

“Vi har genomfört ett krävande men mycket lärorikt projekt med kunden. Att vi nu kommit vidare till nästa steg och slutit ett flerårigt licensavtal är en viktig milstolpe. Vårt arbete är dock långt ifrån över – nu är det viktigt att vi utnyttjar momentum och kommer med i kundens olika produkter så att vi kan nå goda volymer inom avtalstiden. Vår lösning kommer också att kontinuerligt vidareutvecklas, för att bibehålla konkurrenskraft.”

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo