Imint’s Vidhance videostabilisering i smartphone på marknaden

  • Blog

Uppsala, Sverige 

Imint Image Intelligence AB (Imint) meddelar att videostabiliseringslösningen som utvecklats tillsammans med ett stort asiatiskt teknikbolag, nu finns tillgänglig för slutkunder i konsumentledet. Licensiering av mjukvaran sker under det treåriga ramavtal som annonserades den 26 oktober 2016.

Imint kan nu bekräfta att den första produkten med Vidhance videostabilisering finns tillgänglig för konsumentmarknaden och att Imint därmed uppnått en så kallad ”design win”. Kunden är det större asiatiska teknikbolag som tidigare nämnts i pressmeddelanden från maj och oktober 2016. Sekretessavtal omöjliggör i detta läge offentliggörande av både kund och produkt. Produkten är en smartphone i premiumsegmentet, där kamerafunktionalitet är ett prioriterat område.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

“I samband med att vi kommunicerade det treåriga licensavtalet i slutet på oktober, meddelade vi att vi arbetar intensivt för att erhålla design wins och vara med i produkter som lanseras på marknaden. Att vi nu kan bekräfta att så har skett är glädjande och visar att vår mjukvara är konkurrenskraftig och uppfattas som attraktiv för våra kunder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint, e-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Jens Ålander, CFO Imint, e-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo