Kompletterande information gällande riktad emission

  • Blog

Uppsala, Sverige

Till pressmeddelandet den 31 oktober 2016, ”Imint genomför en riktad nyemission om 48,8 mkr”, tilläggs härmed kostnaderna för emissionen som nu är fastställda. Den totala emissionskostnaden uppgår till 4,2 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs 44,6 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo