Aktiekapitalet ökar med 85 300 efter optionsinlösen

Aktiekapitalet i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har ökat med 85 300 kronor och 85 300 aktier efter inlösen av en del av personalens incitamentsprogram i form av teckningsoptioner. Registreringen av nya aktier påverkar inte uppgifterna om innehav på Aktie Torgets insynslista, då de personer som nu innehar aktier i IMINT inte betraktas som insynspersoner. Efter inlösen uppgår antalet aktier i IMINT till 7 972 800 st och aktiekapitalet uppgår 7 972 800 kronor. Efter inlösen innehar personalen 287 700 optioner, 207 700 st för lösen senast den 12 maj 2016 och 80 000 för lösen senast den 12 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com    

Om Imint:
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


Se nyheten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo