Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 april – 30 juni 2020

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020

 • ·Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,5 Mkr (10,4 Mkr)
 • ·Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 9,7 Mkr (11,2 Mkr)
 • ·Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -0,5 Mkr (-1,4 Mkr)
 • ·Resultat per aktie för kvartalet uppgick till     -0,05 kr (-0,16 kr)
 • ·Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 3,7 Mkr (1,5 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • ·Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,2 Mkr (18,1 Mkr)
 • ·Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 28,4 Mkr (28,2 Mkr)
 • ·Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -2,4 Mkr (-4,4 Mkr)
 • ·Resultat per aktie för perioden uppgick till     -0,32 kr (-0,49 kr)
 • ·Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 245 tkr (-4,8 Mkr)
 • ·Eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 52,6 Mkr (57 Mkr)·Likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 33,4 Mkr (34,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 2020

 • ·Den 9 april 2020 tecknar Imint ett treårigt licensavtal för Vidhance-portföljen med Transsion Communication Ltd i Kina. Transsion producerar och säljer smartphones under ett flertal olika varumärken, och har regionalt stora marknadsandelar. Den 28 maj annonserade Imint den första produktlanseringen under detta avtal gällande telefonen Infinix Note 7.
   
 • ·Den 29 april 2020 pressmeddelar Imint i samarbete med Motorola samarbete kring den nyligen lanserade flaggskeppstelefonen Motorola  Edge+, där bland annat den nya produkten Vidhance Horizon Correction är integrerad i telefonen.
   
 • ·Den 25 maj 2020 meddelar Imint att bolagets CFO och vVD Jens Ålander lämnar bolaget. Ålander lämnade sin tjänst den 24 juni 2020.
   
 • ·Den 10 juni 2020 tecknar Imint ett treårigt licensavtal för Vidhance-portföljen med Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd., ett dotterbolag till  Beijing Delta Innovation Technology Co., Ltd. Avtalet avser kommande smartphones.

VD har ordet

Coronavåren 2020 och dess påverkan på världens affärer börjar nu kunna analyseras. Det andra kvartalet har haft  kraftig påverkan på den globala ekonomin, med historiska BNP-nedgångar. Detta till trots, är vi stolta över ett bra resultat för kvartalet, med en nettoomsättning på 11.5 mkr, och ett rörelseresultat om -0.5 mkr. Vi nådde därmed en omsättningsökning på 11% från andra kvartalet 2019, med både positivt kassaflöde och operativt rörelseresultat.

Vi fortsatte vår nykundsförsäljning med två intressanta kinesiska bolag. I april meddelade vi att vi skrivit avtal med Transsion, som i delar av världen mer är känt under varumärken som Infinix, Itel och Tecno, där de på regionala marknader i framförallt tillväxtländer har stora marknadsandelar. I slutet på maj kunde vi annonsera den första lanseringen under avtalet, med Infinix Note 7. Det andra licensavtalet skrevs i juni Bytedance.

En förklaring till resultatförstärkningen är att vi ökat samarbetet och affärsvolymer med några av våra viktigaste kunder. Även om mobilmarknaden är väldigt dynamisk och konkurrensläget hårt, så är varje kundrelation långsiktig, med en investeringsfas där både relation och metoder för samarbete etableras. Trots att vi ser generella volymminskningar under corona-kvartalet så kompenseras det med att vi lyckas öka vår penetration i våra kunders portföljer och innehållet i leveransen. Den här strategin för vår kärnaffär ligger fast, och utgör den plattform som vi bygger bolaget vidare på, och möjliggör successivt mer långsiktiga investeringar. Arbetet med effektivitet i arbetssätt och kostnadskontroll fortsätter Kostnadsnivån har varit relativt stabil sedan 2018, och åtgärder för kostnadsreduktion som inleddes under första kvartalet får nu större genomslag. Tillfälligt reducerade sociala avgifter gav visst bidrag till detta, och kompenserar till del att vi nu – i ett mognare läge som bolag – enligt plan gör större nettoavskrivningar på immateriella tillgångar. Kostnadskontroll kommer fortsatt att vara viktigt. Både vår produktutveckling och vår utvecklingsprocess förstärks kontinuerligt. Med ett ytterst kompetent utvecklingsteam lyckas vi få fram produkter med både spets och kundefterfrågan. De Vidhance-produkter vi lanserade i början på året – Vidhance Selfie Mode och Super Stabilization finns redan på marknaden, och den tredje – Vidhance MCT (för mobiler med flera kameror), är under skarp kundutvärdering.

Som jag tidigare nämnt har vi accelererat vårt arbete med marknadsföring och PR. I vårt säljarbete för marknader utanför smartphones, lägger vi stor tyngd vid content marketing, och marketing automation. Då marknader med produkter där Vidhance kan göra nytta är många men fragmenterade, har vi valt att rätteligen positionera oss som experter inom videoförbättring genom marknadsföring med tekniskt och relevant innehåll. Vi har publicerat djupgående tekniska guider, och ett tiotal tekniska artiklar och blogginlägg. Vi har även blivit mer aktiva med pressbearbetning. Under kvartalet har över trettio artiklar skrivits om oss och vår teknik, och utförliga tekniska utvärderingar har publicerats. Vi har fått mycket utrymme i ansedd media som till exempel TechCrunch, ExtremeTech, GSM Arena, EE-Times och XDA Developers.

Vi är inte över corona-bäcken ännu, så jag vill inte ropa ”Hej!”, då de mer långsiktiga effekterna av både pandemin och det spända handelspolitiska läget mellan USA och Kina, fortsätter att göra utvecklingen i teknikbranschen i allmänhet, och mobilbranschen i synnerhet, svårprognosticerade. Att kommunicera via video har blivit det nya normala, vilket är en långsiktigt viktig  trend, där förväntningar på god videokvalitet är ständigt stigande. Med fart framåt i kärnaffären, så blickar vi framåt. Mobiler får allt fler och bättre sensorer. Det kräver mjukvarulösningar här-och-nu, men öppnar också upp för allt mer kreativt filmskapande, där bland annat samverkande filminspelning är en spännande framtidsvision. Som nischbolag med en etablerad affär med några av världens största teknikbolag, har vi ett bra utgångsläge att utifrån makrotrender skapa nya innovationer som ger riktig användarnytta. Det utgångsläget avser vi att utnyttja till det bästa.

Uppsala i augusti 2020

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo