Första handelsdag för Imint på AktieTorget är den 16 december 2015

Imint Image Intelligence AB (Imint) har under november genomfört en nyemission som tillförde bolaget brutto 23 MSEK inklusive kvittning av lån om 3,2 MSEK från huvudägarna och före emissionskostnader. Emissionen tecknades till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK vilket motsvarade en teckningsgrad om ca 740 procent. Totalt inkom teckningar från över 4 000 konton. Vid tilldelningen prioriterade styrelsen att få en bred ägarspridning vilket medfört att bolaget idag har över 2 100 aktieägare. Emissionen är nu registrerad och aktierna levererade till tecknarna vilket betyder att bolaget är redo att notera aktien på AktieTorget den 16 december 2015. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara IMINT. Aktiens ISIN-kod är SE0007692124.

” Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen och vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa som nu kan förväntas accelerera”, säger Andreas Lifvendahl, VD i Imint.

Redeye AB har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen på AktieTorget

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                                                     

Andreas Lifvendahl, VD Imint
Telefon: 018-474 99 90
E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                  
                                                                                     

http://www.imint.se    http://www.vidhance.com                                                   

Om Imint:
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo