Imint fortsätter utveckla organisationen

IMINT Image Intelligence AB (Imint) har knutit Sami Niemi till bolaget som strategisk rådgivare, och anställt Huan Zhang som support- och utvecklingsingenjör till Shanghai-kontoret.

Niemi var en av grundarna till svenska Scalado, som växte till ett av de ledande mjukvarubolagen inom mobil bildhantering ”mobile imaging”, med över en miljard produktlicenser sålda. Scalado blev uppköpt av Nokia 2012, och senare en del av Microsoft. Inom Microsoft samlade Niemi ett team av över 200 medarbetare för att driva utvecklingen av ny kamera- och fotofunktionalitet, som återfinns i bland annat i operativsystemet Windows 10. Niemi har nu lämnat Microsoft, och arbetar med rådgivning till både svenska och internationella bolag, och som medlem i investeringskommittén för Spintop Ventures.

Huan Zhang har en ingenjörsexamen från Guangzhou University i Kina samt ESIEE i Paris, och kommer närmast från Intel i Shanghai där Zhang arbetat med videoalgoritmer. Zhang har erfarenhet från telekomindustrin genom tidigare anställningar vid Alcatel Lucent i Paris samt Ericsson i Shanghai. Zhang påbörjar sin anställning i juni 2016.

Andreas Lifvendahl, VD, tillade:

”Sami Niemis omfattande erfarenhet och innovationsförmåga blir ett utmärkt tillskott i vårt strategiska arbete. Det är också glädande att vi följer vår plan för expansion i Kina, med en kompetent ingenjör på plats.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                        

Andreas Lifvendahl, VD Imint
Telefon: 018-474 99 90, E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                       

http://www.imint.se                http://www.vidhance.com                                                                

Om Imint: 
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. ###


Se pressmeddelandet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo