Imint meddelar pågående samarbete med Lenovo- Motorola

IMINT Image Intelligence AB (publ) kan idag offentliggöra att kunden till det licensavtal som meddelades den 8 maj 2019 är Lenovo-Motorola. Offentliggörandet sker i samband med ett pressmeddelande om den nyligen lanserade flaggskeppstelefonen Motorla Edge+.

Den 8 maj 2019 meddelade Imint i ett pressmeddelande att ett licensavtal tecknats med en global smartphonetillverkare med huvudkontor i Kina. Då meddelades att ”Kunden är globalt väletablerad under sitt eget varumärke och har även en stark position på den amerikanska marknaden under ett annat varumärke.”.

Idag kan Imint offentliggöra att kunden är kinesiska Lenovo och dess amerikanska dotterbolag Motorola Mobility LLC. Detta sker i samband med ett pressmeddelande på engelska, där Imints bidrag med mjukvaran Vidhance i den nyligen lanserade telefonen Motorola Edge+ lyfts fram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo