Imint och General Mobile tecknar treårigt licensavtal för videostabilisering

IMINT Image Intelligence AB (Imint) kan idag meddela att den turkiska kunden i det avtal som annonserades 9 juli 2018, är General Mobile. Avtalet ger General Mobile rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones.

IMINT Image Intelligence AB (Imint) kan idag meddela att kunden i licensavtalet som kommunicerades i ett pressmeddelande den 9 juli 2018 är den turkiska smartphonetillverkaren General Mobile.

”General Mobile har höga ambitioner och målet är att exportera smartphones till 45 länder i slutet av året” sa Sabahattin Yaman, företagets VD, under ett evenemang i Istanbul för att marknadsföra företagets nya modell GM 9 Pro.

GM 9 Pro har erhållit höga betyg i kvalitetsmätningar genomförda av det franska bolaget DxoMark, som är specialiserade på att mäta bildkvaliteten i smartphones och kameror. https://www.generalmobile.com/products/gm9pro/camera-specifications.

Som tidigare kommunicerats ger avtalet kunden möjligheten att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones. Licensrätten löper under tre år från första produktlansering som innehåller Vidhance mjukvara. Avtalet innefattar även integration, support och underhåll och ger kunden möjlighet att inkludera vissa ytterligare Vidhance-funktioner för realtids videoförbättring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo