Imint presenterar delårsrapporten för kvartal 3 2018 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget presenterar sin delårsrapport för kvartal 3 2018, den 20 november. Kvartalsrapporten omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten.

Imints VD, Andreas Lifvendahl och Imints COO & CFO, Jens Ålander, presenterar bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på tisdag den 20 november kl. 10.00. Med på plats finns Redeyes Dennis Berggren.

Den websända presentationen kan följas på https://www.redeye.se/live/imint-q3-2018 

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via frågeformuläret på sidan för livesändingen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter: @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo