Imint publicerar uppdaterad ”FAQ” på Bolagets hemsida

Intresset för Imints affärsmodell, produkter och kunder är stort och många frågor kommer in till Bolaget. I syfte att klargöra Imints principer för informationsgivning och att ge allmänheten svar på de mest frekventa frågorna, har Bolaget uppdaterat sektionen ”FAQ” och ”Informationsgivning” på Imints hemsida; http://www.imint.se/invest/faq/ och http://www.imint.se/invest/informationsgivning/. Detta gör Bolaget med ambitionen att behandla alla intressenter lika och att säkerställa informationens tillförlitlighet.

# # #

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint AB

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com 

Jens Ålander, COO/CFO Imint AB

E-post: jens.alander@vidhance.com 

http://www.imint.se

http://www.vidhance.com 


Se nyhetsbrevet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo