Imint Q&A med VD Andreas Lifvendahl

Finns det möjlighet att testa er produkt i sin egen mobil?

Nej, inte i dagsläget, men eftersom vi valt att lägga vårt marknadsföringsfokus på varumärket Vidhance har vi precis lanserat en moderniserad hemsida; http://www.vidhance.com På hemsidan demonstreras våra produkter i både text och i nyproducerade filmer som tydligt illustrerar funktionerna. Vår affärsmodell nu är alltså att integrera vår mjukvara direkt som en del av operativsystemet Android. Våra funktioner finns därför med i telefonen redan när den kommer från fabrik vilket alltså är en annan lösning än att släppa fristående appar som kan laddas ner och installeras av konsumenter. Bakgrunden till det vägvalet är att vi bedömt det mest gynnsamt ur ett både tekniskt och kommersiellt perspektiv.

Hur får ni betalt för er mjukvara och hur mycket?

Affärsmodellen mot smartphonetillverkarna bygger i första hand på en licensavgift per enhet vilket är en etablerad modell mellan tillverkarna och dess underleverantörer. Från fall till fall diskuteras också olika typer av fasta avgifter för licensiering av verktyg och teknisk support. Där gör vi avvägningar kring hela affärens värde och eventuellt garanterade volymer av våra kunder. Vi får många frågor om hur mycket vi får betalt per licens men av konkurrensskäl, både för säljare och köpare, är det branschpraxis att inte kommunicera specifika avtal. Olika funktioner i produktfamiljen Vidhance kan dessutom prissättas olika, beroende på vilket mervärde det ger för telefontillverkaren, och hur konkurrenssituationen ser ut.

Hur kommunicerar ni med investerare?

Vår kommunikation med marknaden sker primärt genom kvartalsrapporter. Vid större bolagshändelser publicerar vi pressmeddelanden. Vi kommunicerar inte direkt med individuella investerare eftersom hela marknaden måste få likvärdig information vid samma tidpunkt. Vi genomför ibland presentationer men eftersom vi är i en fas med intensivt arbete med produktoptimeringar och kundutvärderingar väljer vi att lägga vårt fokus på den operationella verksamheten. Om man vill erhålla pressmeddelanden på uppdateringar från Imint kan man göra det via aktietorget.se. Jag vill understryka att det är väldigt inspirerande med det intresse och den uppriktiga nyfikenhet som finns kring vårt bolag och vår teknik. Vi önskar så klart att vi både hade mer tid och formellt utrymme att svara på alla frågor vi får men vi tror i slutändan att våra ägare stödjer vårt hårda fokus på den operativa affärsverksamheten. Som snabbväxande bolag är det många ledningsfunktioner som är under uppbyggnad vilket gör att vi än tydligare behöver lägga all ledningskraft på kunder och affärer.

Hur står sig er produkt i förhållande till konkurrenternas?

Vi upplever själva att vi har en god position på världsmarknaden för att analysera, optimera och förbättra video i realtid. Vi tror också vi har en fördel av att ha ett starkt fokus på vår nisch och att vi ständigt arbetar på att vidareutveckla och optimera nya produkter och funktioner. Sen tror vi, precis som inom andra marknader, att det kommer finnas utrymme för flera leverantörer. Specifikt för vår mest mogna produkt – videostabilisering – har vi alltid ambitionen att komma vinnande ur tekniska utvärderingar mot våra konkurrenter. Som ofta inom imaging finns inga tydliga och väletablerade mätmetoder som mäter subjektiv användarupplevelse av video. Varje kundutvärdering har därför sina egna spelregler och kundkrav. Dessutom finns variationer i de tekniska förutsättningarna från telefonplattformarna, så att ge något entydigt svar om vår position jämfört med konkurrenter är svårt. Lite mer övergripande är vår positioneringsstrategi att göra få, men väl uttänkta, funktioner som ger störst användarnytta för konsumenterna. Detta för att, där det är möjligt, ligga steget före i den kommoditisering som alltid sker i högt tempo i högvolymmarknader.

Hur går säljprocessen till och hur långt har ni kommit?

Under det andra kvartalet intensifierades vårt arbete med produktoptimeringar och fördjupade kundutvärderingar. Det krävde stora insatser från våra integrationsingenjörer. Utvecklingsavtalet med det asiatiska bolaget som annonserades den 6 maj 2016 är fortsatt en prioriterad uppgift för oss.. Samarbetet och licensavtalet med den spanska mobiltelefontillverkaren BQ som vi kommunicerade i juli innebar också en viktig milstolpe eftersom det gav en bekräftelse på vår tekniks mognad för skarp produktintegration. Generellt är vår säljprocess klassisk ”strategic account management”. Den valda säljstrategin beror på att det totala antalet kunder smartphonetillverkare är begränsat, men varje specifik kund är ofta mycket stor och har en komplex organisation. Inom kundens organisation är både produktgrupper för kamerafunktioner och user experience-mjukvara är inblandade, liksom strategisk produktledning, inköp, och så vidare. Det stora antalet individer och produktgrupper som är involverade inom kundens organisation gör givetvis att säljprocessen med utvärdering och förhandlingar vanligtvis tar lång tid.

Varför har ni valt att fokusera mot Asien och vilka marknader är intressanta?

Orienteringen mot Asien fortsätter och den lokala försäljningsbearbetningen från vårt Shanghai-kontor har fått bra fart. Idag har vi två lokala medarbetare med ansvar för försäljning respektive kundsupport och vi förutser rekrytering av ytterligare personal i Kina under året. Andra viktiga marknader som vi tidigare nämnt är Taiwan och Sydkorea, och vi har även påbörjat, om än i liten skala, bearbetning av den japanska marknaden. Vårt fokus på Asien i allmänhet, och Kina i synnerhet, är en naturlig följd av den primära målgrupp vi har valt – tillverkare av smartphones, där vi ser både störst tillväxt och bredd i antal aktörer. Men givetvis är alla telefontillverkare intressanta för oss oavsett geografi. Framförallt de som har attraktiva volymer eller volymtillväxt och som har telefoner mot high-end segmenten.

Andra segment på marknaden förkonsumentelektronik är givetvis också intressanta. Vår basteknik kan passa bra in och ge mervärde på andra sätt än förintegrerade i smartphones. Det kan dels röra mer klassiska konsumentprodukter inom rörlig bild, t ex de nu populära action-kamerorna, men även system som inte utgår från hårdvaruprodukter, där vi uttrycker oss lite vagt i termer av sociala och digitala medier. Anledningen till vagheten här är att hålla förväntningarna på rätt nivå. Vi är ett relativt litet team som måste ta ett steg i taget och ha ordentlig markkontakt vid varje nytt steg. 


Se nyhetsbrev

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo