Imint tecknar licensavtal med Bytedance för smartphones

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. och dotterbolaget Beijing Delta Innovation Technology Co., Ltd. Avtalet som löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande smartphonelanseringar.

Bytedance Network Technology Co., Ltd, med huvudkontor i Beijing, grundades 2012, och är ett av Kinas större internetbolag, globalt mest känt för varumärket och videoappen TikTok. Avtalet med Imint är inriktat på dotterbolaget Beijing Delta Innovation Technology Co., Ltd, som utvecklar innovativa smartphones, och har bland annat köpt in varumärke och kärnteknik från Smartisan. Licensavtalet omfattar inledningsvis enbart kärnfunktioner som videostabilisering och reducering av rörelseoskärpa från produktfamiljen Vidhance. Avtalet löper under tre år och innefattar också en mindre del för integrationsverktyg (Software Development Kit), support och underhåll.

Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera de första produkterna med Vidhance under andra halvåret 2020. Då intäkter från avtalet till stor del baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges.Imint gör dock bedömningen att försäljningsvolymerna initalt kommer vara begränsade, och därmed påverka Imints omsättning i mindre omfattning.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Med detta avtal fortsätter vi att förstärka vår starka position på den dynamiska kinesiska smartphonemarknaden. Det är också glädjande att vi med detta smartphoneinriktade avtal bygger en affärsrelation med Bytedance, som är en stark global kraft inom videoplattformar.”

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINT Image Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om IMINTImage Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Imint PR ByteDance 2020-06-10

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo