Imints valberedning presenterar förslag till ny styrelse

Valberedningen i IMINT Image Intelligence AB (”Imint”) (publ) meddelar idag sitt förslag till styrelseledamöter inför ordinarie bolagsstämma den 23 maj 2023. Valberedningen föreslår två nyval genom Yvonne Mårtensson och Erik Axelsson, samtidigt som Jonas Fridh och Öjvind Norberg frånträder.

Valberedningen i Imint meddelar idag sitt förslag inför val av styrelseledamöter vid bolagsstämman den 23 maj 2023. Nuvarande styrelseledamöterna Jonas Fridh och Öjvind Norberg har önskat frånträda styrelsen och avböjer omval vid kommande stämma. Valberedningen har föreslagit Yvonne Mårtensson och Erik Axelsson för nyval, och de tillfrågade har accepterat nomineringen.

Yvonne Mårtensson har omfattande industrierfarenhet inom hälso- och medicinteknik, med seniora roller inom försäljning och marknadsföring och företagsledning. Mårtensson var under perioden 1998-2014 VD för CellaVision AB, verksamt inom bildbaserad bloddiagnostik, och förde bolaget från innovativ idé till etablerat och internationellt verksamt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Mårtensson har gedigen erfarenhet av snabbväxande teknikintensiva bolag, och är idag verksam som styrelseordförande vid Bolue Diagnostics AB, samt styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB, Uniogen Oy och Ortoma AB. Mårtensson har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Erik Axelsson har en civilekonomexamen från Montana State University-Bozeman och har sedan år 2020 verkat som analytiker och VD i investmentbolaget Quinary Investment AB, som äger 360,000 av Imints aktier. Quinarys investeringsfilosofi är att investera i svenska teknikbolag, med fokus på B2B, som har en hög grad av teknisk innovation samt potentialen att skala globalt.

Peter Ekerling, styrelseordförande i Imint, kommenterade valberedningens förslag:

Jag är glad att Mårtensson och Axelsson valt att kandidera till Imints styrelse. Med Axelsson får vi inte bara en viktig ägarrepresentant i styrelsen, utan också expertis inom den finansiella investeringsmarknaden. Mårtensson tillför bolaget gedigen industrierfarenhet inom deep tech, med extra kunskap inom branscher som hälsa och medicinteknik, som på sikt är av stort intresse för Imint.

Samtidigt vill jag tacka avgående styrelseledamöter Jonas Fridh och Öjvind Norberg. Fridh har bidragit med finansiell klokskap och visioner för framtida bolagsvärde, och Norberg har stått för en unik erfarenhet och kontinuitet, som en av bolagets allra första investerare. De har båda förtjänstfullt bidragit till ett väl fungerande styrelsearbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Valberedningen i IMINT Image Intelligence AB

Jonas Fridh, valberedningens ordförande

E-post: jonasfridh@yahoo.se


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 800 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo