Nils Hulth utsedd till tf VD i IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen i IMINT Image Intelligence AB (“IMINT” eller “bolaget”) har idag beslutat att tillsätta Nils Hulth som tillförordnad VD för bolaget. Nils har sedan maj 2022 arbetat för IMINT i rollen som produktchef. Nils tillträder sin nya befattning den 1 september 2023. Bolagets nuvarande VD Andreas Lifvendahl kommer att avsluta sin befattning den 31 augusti 2023 men står till bolagets förfogande under två månader.

"Styrelsen vill tacka Andreas Lifvendahl för hans bidrag över de senaste 10 åren som VD för IMINT. Andreas har gjort ett gediget arbete med att utveckla IMINT från ett litet forskningsbolag i Uppsala till ett noterat bolag, med relationer med flertalet av de största smartphonetillverkarna i världen. Under Andreas tid som VD har IMINT integrerat sin mjukvara i fler än 800 miljoner smartphones” säger Johan Qviberg, styrelseordförande i IMINT. 

Quinary Investment AB och Andreas Lifvendahl har som gemensam ambition att välja in Andreas som ledamot i IMINTs styrelse.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Qviberg, styrelseordförande IMINT Image Intelligence

Telefonnummer: +46 70-840 48 91


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 800 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo